LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychMaszyny do recyklingu gruzu budowlanego

Liczba producentów: 62
Ilość modeli: 1.544
Całkowita Ilość ofert : 162
Total auctions count:108


Resultaty: 20 - 40 (od 758)


Red Rhino 2010 2017 ####,## 0 1.74 t
Red Rhino 2007 2016 ####,## 0 1.42 t
Bräuer 1996 2006 ####,## 0 8.3 t
Bräuer 1996 2006 ####,## 0 10.2 t
Red Rhino 2007 2016 ####,## 0 2.94 t
Bräuer 1996 2006 ####,## 0 18.1 t
Bräuer 1996 2006 ####,## 0 15.5 t
Red Rhino 2010 2016 ####,## 0 10 t
Bräuer 1998 2003 ####,## 0 23 t
Bräuer 1998 2003 ####,## 0 26 t
Bräuer 1998 2003 ####,## 0 27 t
Bräuer 1998 2003 ####,## 0 29.5 t
Bräuer 1998 2003 ####,## 0 22 t
Bräuer 2004 2006 ####,## 0 23 t

Parameters

Ciężar służbowy -  
Długość otworu rozdrabniarki -  
Szerokość otworu rozdrabniarki -  
Długość transportowa -  
-  
Wysokość transportu -  
Typ urządzenia -  
Rodzaj kruszarki -  
Napęd -  
Moc napędowa -  
Pojemność silosu -  
-  
-  
-  

 

List price ####,##
Avg. working hours per year -

Wyposażenie standardowe

Typ urządzenia: KU = płoza, RM = ruchoma gąsienica, RA = ruchome koło, CO = mobilny kontener, HL = ruchomy hak, HS =podpory hydrauliczne, SM = poł-ruchomy Rodzaj kruszarki: BB = szczękowa, KB = stożkowa, PB = udarowa, SB = walcowo-uderz., KR = obrotowa, , Wersja podstawowa z rozdzielaczem magnetycznym i taśmą wył. boczną


Specjalistyczne wysposażenie

  • Obsługa zdalna
  • Waga taśmowa
  • Układ automatycznego smarowania
Bräuer 2001 2006 ####,## 0 16.8 t
Bräuer 2004 2005 ####,## 0 26 t
Bräuer 2004 2005 ####,## 0 27 t
Bräuer 2004 2005 ####,## 0 29.5 t
Bräuer 2004 2005 ####,## 0 22 t
Cityequip 2010 2016 ####,## 0 6 t

Send us feedback