LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАПалетоповдигачи

Общо производители: 219
Общо модели: 2.764
Общо листинги: 186
Общо търгове:0


Резултати: 0 - 20 (от 84)


Категория
MC 10
Duplex
Yale 2006 2020 ####,## 0
MC 10
Triplex
Yale 2006 2020 ####,## 0
MC 10
Duplex
Yale 2006 2020 ####,## 0
MC 10
Triplex
Yale 2006 2020 ####,## 0
MC 12
Duplex
Yale 2006 2020 ####,## 0
MC 12
Triplex
Yale 2006 2020 ####,## 0
MC 12
Duplex
Yale 2006 2020 ####,## 0
MC 12
Triplex
Yale 2006 2020 ####,## 0
MC 15
Triplex
Yale 2006 2020 ####,## 0
MC 15
Duplex
Yale 2006 2020 ####,## 0
Yale 2006 2020 ####,## 0
Yale 2006 2016 ####,## 0
Yale 2006 2020 ####,## 0
Yale 2006 2016 ####,## 0
Yale 2006 2020 ####,## 0
Yale 2006 2016 ####,## 0
Yale 2012 2020 ####,## 0

MO 10 E 48 SL Не можете да оцените този модел. Ако имате въпроси, моля да се свържете с нас p.konheiser@lectura.de

Параметри

Номинално натоварване в центъра на тежестта -  
Колесна база -  
Транспортна дължина -  
-  
Транспортна височина -  
Дължина на палета -  
Широчина на палета -  
Височина на повдигане -  
-  
Център на тежестта -  
Тягов двигател -  
Мотор на подемното устройство -  
Тегло -  
Батерията тегло -  
-  
Пътна скорост с / без товар -  
Повдигане с / без товар -  
Снижаване с товар -  
Радиус на завой -  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване

Няма налични данни.


Специализирано оборудване

Няма налични данни.

Yale 2012 2016 ####,## 0
Yale 2012 2020 ####,## 0
Yale 2012 2020 ####,## 0

Обратна връзка