LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАМини ескаватори

Общо производители: 71
Общо модели: 1.595
Общо листинги: 15.127
Общо търгове:7.336


Резултати: 0 - 20 (от 1595)


Terex-Fermec 1996 2000 ####,## 0 1.5 т
Libra 1997 1998 ####,## 0 1.4 т
Libra 1996 1998 ####,## 0 1.4 т
Terex-Fermec 1999 2000 ####,## 0 2.3 т
Terex-Fermec 1998 2000 ####,## 1 1.6 т
Libra 1995 1999 ####,## 0 1.6 т
Libra 1995 1998 ####,## 0 1.8 т
Libra 1995 1999 ####,## 0 1.8 т
Gehlmax-IHI 1998 1998 ####,## 0 1.25 т
Neuson 1989 1993 ####,## 0 1.2 т
Neuson 1993 1995 ####,## 0 1.2 т
Powerfab 1995 1996 ####,## 0 1.2 т
Libra 1995 1999 ####,## 1 2.5 т
Powerfab 1987 1993 ####,## 0 0.69 т
Terex-Fermec 1996 2000 ####,## 0 2.8 т
Libra 1995 1999 ####,## 0 2.9 т
Neuson 1995 1997 ####,## 0 1.56 т
Terex-Fermec 1998 2000 ####,## 0 3.1 т
Terex-Fermec 1998 2000 ####,## 0 3.5 т
Libra 1995 1999 ####,## 0 3.15 т

Обратна връзка