LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАМини ескаватори

Общо производители: 71
Общо модели: 1.620
Общо листинги: 6.274
Общо търгове:7.380


Резултати: 0 - 20 (от 1620)


Takeuchi 1987 1987 ####,## 0 1.4 т
Pel-Job 1988 1991 ####,## 0 1.61 т
Pel-Job 1988 1991 ####,## 0 2.4 т
Kubota 1987 1991 ####,## 0 1.3 т
Kubota 1987 1991 ####,## 0 1.2 т
Kubota 1987 1991 ####,## 0 1.3 т
Kubota 1987 1991 ####,## 0 1.4 т
Kubota 1987 1991 ####,## 0 2.5 т
Kubota 1987 1991 ####,## 0 2.8 т
Pel-Job 1988 1991 ####,## 0 3.52 т
Kubota 1987 1991 ####,## 0 3.5 т
Kubota 1987 1991 ####,## 0 4.9 т
Powerfab 1987 1991 ####,## 0 1 т
Neuson 1987 1991 ####,## 0 1.4 т
Neuson 1988 1991 ####,## 0 1.57 т
Pel-Job 1988 1991 ####,## 0 1.32 т
Pel-Job 1988 1991 ####,## 0 1.32 т
Neuson 1988 1991 ####,## 0 1.8 т
Hitachi 1989 1992 ####,## 0 1.3 т
Hitachi 1989 1992 ####,## 0 1.43 т

Обратна връзка