LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАВерижни ескаватори

Общо производители: 70
Общо модели: 1.896
Общо листинги: 20.073
Общо търгове:7.486


Резултати: 0 - 20 (от 1896)


Mecalac 2012 2016 ####,## 1 10 т
Mecalac 2016 2018 ####,## 0 9.4 т
JCB 2015 2018 ####,## 6 9.565 т
Case Poclain 1989 1992 ####,## 0 19.2 т
Case Poclain 1989 1992 ####,## 3 20.3 т
Case Poclain 1989 1992 ####,## 1 20.7 т
Case Poclain 1994 1994 ####,## 0 21.6 т
Case Poclain 1992 1993 ####,## 2 22.2 т
Atlas 1987 1994 ####,## 4 7.9 т
Case Poclain 1995 1999 ####,## 0 22.5 т
Case Poclain 1999 2001 ####,## 0 22.5 т
Neuson 2000 2004 ####,## 0 11.52 т
Wacker-Neuson 2008 2011 ####,## 3 11.52 т
Neuson 2000 2008 ####,## 4 11.52 т
Atlas 1987 1994 ####,## 3 13.8 т
Case Poclain 1987 1992 ####,## 1 23.7 т
Case Poclain 1992 1996 ####,## 0 26.3 т
Case Poclain 1993 1996 ####,## 1 38 т
Case Poclain 1992 2001 ####,## 0 27.1 т
Case Poclain 1993 2001 ####,## 0 26.7 т

Обратна връзка