LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАМонтирани на ремарке телескопични съчленени работни площадки

Общо производители: 28
Общо модели: 120
Общо листинги: 31
Общо търгове:6


Резултати: 40 - 60 (от 120)


Denka-Lift - Rothlehner 1999 2001 ####,## 0 900 кг
Denka-Lift - Rothlehner 2000 2003 ####,## 0 990 кг
Aerial 2001 2003 ####,## 0 2100 кг
Aerial 1996 2003 ####,## 0 1900 кг
Aerial 2004 2011 ####,## 0 2000 кг
Aerial 2003 2004 ####,## 0 2300 кг
Aerial 2003 2004 ####,## 0 2200 кг
Aerial 1998 2004 ####,## 0 3000 кг
Aerial 2004 2011 ####,## 0 3450 кг
Aerial 1996 1998 ####,## 0 2850 кг
BEHM 2002 2002 ####,## 0 1600 кг
BEHM 2002 2002 ####,## 0 1700 кг
BEHM 2002 2002 ####,## 0 1900 кг
BEHM 2002 2002 ####,## 0 2100 кг
Niftylift 1997 2013 ####,## 0 1400 кг
Niftylift 2007 2013 ####,## 0 1725 кг
NL 170
Bat./BM
Niftylift 1995 2013 ####,## 0 1900 кг
Niftylift 1995 1996 ####,## 0 1800 кг
Niftylift 2006 2013 ####,## 0 3300 кг
Niftylift 2003 2005 ####,## 0 3200 кг

Обратна връзка