LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychMaszyny do recyklingu nawierzchni na ciepło

Liczba producentów: 2
Ilość modeli: 6
Całkowita Ilość ofert : 1
Total auctions count:0


Resultaty: 0 - 6 (od 6)


Wirtgen 1996 2006 ####,## 0 19.96 t
Wirtgen 2007 2013 ####,## 0 22.6 t
Wirtgen 2014 2019 ####,## 0 19.7 t
Wirtgen 1996 2005 ####,## 0 22.6 t
Wirtgen 1996 2006 ####,## 0 48.82 t
Wirtgen 2007 2019 ####,## 0 47.9 t

Send us feedback