LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychPlatformy robocze na wysięgniku teleskopowym mocowane na ciężarówce

Liczba producentów: 64
Ilość modeli: 1.052
Całkowita Ilość ofert : 167
Total auctions count:3


Resultaty: 0 - 20 (od 1052)


091 F
ohne Stützen, Van-mounted
France Elévateur 2016 2019 ####,## 0 9 m
091 FE
ohne Stützen, Van-mounted
France Elévateur 2016 2019 ####,## 0 9 m
Denka-Lift - Rothlehner 1992 1998 ####,## 0 10.7 m
Denka-Lift - Rothlehner 1993 1998 ####,## 0 12.7 m
121 F
ohne Stützen, Van-mounted
France Elévateur 2016 2019 ####,## 0 12 m
France Elévateur 2007 2017 ####,## 0 12.5 m
130 NKT
3,5 to
Thomas Boom Lifts 1995 2019 ####,## 0 13 m
Denka-Lift - Rothlehner 1999 2001 ####,## 0 12.7 m
131 F
Van-mounted
France Elévateur 2016 2019 ####,## 0 13.1 m
132 F
Van-mounted
France Elévateur 2016 2019 ####,## 0 13.5 m
142 TLE
Van-mounted
France Elévateur 2013 2019 ####,## 0 14.2 m
France Elévateur 2007 2017 ####,## 0 15 m
142 TPFCC
3,5 to., Van-mounted
France Elévateur 2015 2019 ####,## 0 13.9 m
142 TPL
3,5 to., Van-mounted
France Elévateur 2013 2019 ####,## 0 14.8 m
Pagliero 1999 2003 ####,## 0 14.5 m
Multitel 2004 2019 ####,## 0 14.7 m
150 NKT
3,5 to
Thomas Boom Lifts 1995 2019 ####,## 0 15 m
152 TPF
3,5 to.
France Elévateur 2017 2019 ####,## 0 15 m
Pagliero 2001 2003 ####,## 0 16.1 m
Multitel 2004 2019 ####,## 2 16.3 m

Send us feedback