LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychPlatformy robocze na wysięgniku teleskopowym mocowane na przyczepie

Liczba producentów: 33
Ilość modeli: 212
Całkowita Ilość ofert : 64
Total auctions count:53


Resultaty: 0 - 20 (od 212)


Kesla 2004 2006 ####,## 0 1250 kg
Lehmann 1990 1995 ####,## 0 1120 kg
Lehmann 1997 2000 ####,## 0 940 kg
Jumbo Lift 2002 2008 ####,## 0 925 kg
DINO Lift ® 1996 2007 ####,## 0 1000 kg
BISON stematec 1994 1996 ####,## 0 1350 kg
Bil-Jax 2007 2015 ####,## 0 1.25 kg
Bil-Jax 2007 2015 ####,## 0 1397 kg
Litra 1995 1996 ####,## 0 1700 kg
DINO Lift ® 2013 2019 ####,## 0 950 kg
Lehmann 1997 2000 ####,## 0 1390 kg
OMME 1999 2001 ####,## 0 1500 kg
Lehmann 1995 1997 ####,## 0 1550 kg
Colombo Giuseppe 1995 2010 ####,## 0 1250 kg
Jumbo Lift 2002 2008 ####,## 0 1385 kg
DINO Lift ® 2010 2013 ####,## 0 1160 kg
Bil-Jax 2007 2015 ####,## 0 1905 kg
OMME 2000 2019 ####,## 0 1050 kg
Bil-Jax 2007 2015 ####,## 0 1420 kg
Colombo Giuseppe 2003 2017 ####,## 0 1300 kg

Send us feedback