LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАКранове

Общо производители: 211
Общо модели: 7.350
Общо листинги: 579
Общо търгове:223


Резултати: 260 - 280 (от 329)


Категория
500 B
TV 25
Кранове→Кулокран - товароподемна накланяща се стрела - горно въртене Wolffkran 1997 2010 ####,## 0
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2001 2010 ####,## 0
6071 cross
KR 12-60/80
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2002 2021 ####,## 0
500 B
TV 25
Кранове→Кулокран - товароподемна накланяща се стрела - горно въртене Wolffkran 1997 2010 ####,## 0
Кранове→Кулокран - товароподемна накланяща се стрела - горно въртене Wolffkran 1999 2010 ####,## 0
500 B
TV 25
Кранове→Кулокран - товароподемна накланяща се стрела - горно въртене Wolffkran 1997 2010 ####,## 0
224 B
UV/TV 20
Кранове→Кулокран - товароподемна накланяща се стрела - горно въртене Wolffkran 2008 2015 ####,## 0
8540.20 cross
KR 12-60/80
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2009 2021 ####,## 0
Кранове→Кулокран - товароподемна накланяща се стрела - горно въртене Wolffkran 1999 2010 ####,## 0
8540.40 cross
KR 12-60/80
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2008 2021 ####,## 0

Параметри

Номинален въртящ момент -  
Макс. товар -  
Макс. размах -  
Товар при макс. размах -  
Размах при макс. натоварване -  
Натоварване на допълнителната конзола -  
Макс. товароподемна накланяща се стрела -  
Мин. товароподемна накланяща се стрела -  
Височина на кулата -  
Макс. височина на куката -  
Въжета -  
Макс. скорост на повдигане -  
Кула -  
Задвижваща система -  
Съединително натоварване -  
Подемно устройство -  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване

Ако равнението (2/4) е възможно да се промени, важи натоварването за четворно разпределено равнение. Ако кранът е върху анкерен болт, анкерният болт не е включен в основната цена. , Вкл. бетонен баласт, управление на кран и вретена с платки (последните не важат, когато са с релсово придвижване, вкл. кабелен барабан и кръстовидна основа)


Специализирано оборудване

  • Кабина
  • Допълнителен баласт
  • Железопътен превозвач
  • Устройство за катерене
  • Шаси
  • Кръстосана греда
6071 cross
KR 12-60/80
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2002 2021 ####,## 0
8060.25 cross
KR 12-60/80
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2002 2021 ####,## 0
Кранове→Кулокран - товароподемна накланяща се стрела - горно въртене Wolffkran 1999 2010 ####,## 0
8060.50 cross
KR 12-60/80
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2002 2021 ####,## 0
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2001 2010 ####,## 0
9025 cross
KR 12-60/80
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2001 2021 ####,## 0
275 B
TV 20,4 KRV 10-60
Кранове→Кулокран - товароподемна накланяща се стрела - горно въртене Wolffkran 2016 2021 ####,## 0
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2001 2010 ####,## 0
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2001 2010 ####,## 0
Кранове→Кулокран - тролейна стрела - горно въртене Wolffkran 2001 2010 ####,## 0

Обратна връзка