LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАЕлектрически претоварващи кранове

Общо производители: 8
Общо модели: 124
Общо листинги: 0
Общо търгове:0


Резултати: 0 - 9 (от 9)


Palfinger 1996 1997 ####,## 0 11 kNm
Palfinger 1996 1997 ####,## 0 15.7 kNm
Palfinger 1991 1994 ####,## 0 20 kNm
Palfinger 1987 1991 ####,## 0 20 kNm
Palfinger 1996 1997 ####,## 0 23.2 kNm
Palfinger 1991 1995 ####,## 0 20 kNm
Palfinger 1991 1996 ####,## 0 20 kNm
Palfinger 1987 1995 ####,## 0 24 kNm
Palfinger 1996 1997 ####,## 0 7.8 kNm

Обратна връзка