LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАКомунални трактори

Общо производители: 19
Общо модели: 618
Общо листинги: 1.276
Общо търгове:157


Резултати: 0 - 20 (от 618)


Steyr 2016 2018 ####,## 0 4.89 т
Steyr 2013 2016 ####,## 0 2.8 т
Shibaura 2002 2007 ####,## 0 1.085 т
Steyr 2016 2019 ####,## 0 6.95 т
Steyr 2018 2019 ####,## 0 5.02 т
Kubota 2015 2018 ####,## 0 1.92 т
Steyr 2013 2015 ####,## 0 4.95 т
Steyr 2013 2015 ####,## 0 5.8 т
John Deere 2002 2004 ####,## 0 2.3 т
L4100
ROPS
Kubota 2009 2018 ####,## 0 1.464 т
Bergmeister-Hieble 1996 2008 ####,## 0 2.2 т
Steyr 2003 2006 ####,## 0 6.65 т
Steyr 2016 2018 ####,## 0 4.89 т
Steyr 2013 2016 ####,## 0 3.6 т
Shibaura 2002 2007 ####,## 0 1.075 т
Hako 1998 2004 ####,## 0 0.525 т
Steyr 2016 2018 ####,## 0 6.95 т
Steyr 2007 2012 ####,## 0 4.82 т
Kubota 2018 2019 ####,## 0 0.705 т
Kubota 2015 2018 ####,## 0 1.27 т

Обратна връзка