LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАКомунални трактори

Общо производители: 20
Общо модели: 691
Общо листинги: 947
Общо търгове:157


Резултати: 0 - 20 (от 642)


B1220
ROPS
Kubota 2009 2018 ####,## 0 0.46 т
Iseki 2012 2020 ####,## 2 0.34 т
Kubota 2017 2020 ####,## 0 0.56 т
Iseki 2010 2014 ####,## 0 0.625 т
Kubota 1999 2008 ####,## 2 0.51 т
Kubota 2009 2017 ####,## 7 0.56 т
Kubota 2000 2007 ####,## 1 0.625 т
Kubota 2017 2020 ####,## 0 0.6 т
AGT 1996 2009 ####,## 0 1.2 т
Kubota 1999 2008 ####,## 2 0.522 т
Iseki 2000 2004 ####,## 0 0.4 т
Hako 2000 2004 ####,## 0 0.525 т
Kubota 2000 2007 ####,## 0 0.658 т
Hako 2005 2005 ####,## 0 0.52 т
AGT 1996 2009 ####,## 0 1.2 т
Shibaura 2005 2005 ####,## 0 0.69 т
Iseki 2003 2010 ####,## 7 0.62 т
Iseki 2012 2020 ####,## 8 0.68 т
Iseki 2004 2014 ####,## 9 0.625 т
Kubota 2017 2020 ####,## 0 0.639 т

Обратна връзка