LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАОборудване за поддръжка през лятото

Общо производители: 54
Общо модели: 1.685
Общо листинги: 179
Общо търгове:30


Резултати: 0 - 20 (от 970)


Категория
Машини за почистване на улиците→Компактни машини за почистване Applied 2001 2007 ####,## 0
Машини за почистване на улиците→Компактни машини за почистване Applied 2005 2010 ####,## 0
Машини за почистване на улиците→Компактни машини за почистване Tennant 1998 2006 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2012 2016 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2007 2016 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2007 2012 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2017 2019 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2017 2019 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2016 2018 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2016 2018 ####,## 0

Параметри

Тегло (без аксесоари) -  
Необходима мощност -  
Работна ширина -  
Ширина на стрела -  
Приставки -  
Задвижване -  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване

Базов модел с устройство за монтаж


Специализирано оборудване

  • Тежък чук
  • Секач
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2019 2020 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2019 2020 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2019 2020 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2019 2020 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2017 2020 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2017 2020 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2017 2020 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2017 2020 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2017 2020 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Kuhn 2017 2020 ####,## 0

Обратна връзка