LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychPlatformy robocze na wysięgniku teleskopowym mocowane na ciężarówce

Liczba producentów: 64
Ilość modeli: 1.052
Całkowita Ilość ofert : 167
Total auctions count:3


Resultaty: 0 - 11 (od 11)


130 NKT
3,5 to
Thomas Boom Lifts 1995 2019 ####,## 0 13 m
150 NKT
3,5 to
Thomas Boom Lifts 1995 2019 ####,## 0 15 m
180 NKT
3,5 to
Thomas Boom Lifts 1995 2019 ####,## 0 18 m
Thomas Boom Lifts 1995 2019 ####,## 0 20 m
200 NKT
3,5 to
Thomas Boom Lifts 1995 2019 ####,## 0 20 m
Thomas Boom Lifts 1995 2019 ####,## 0 20 m
230 NKT
MB709D
Thomas Boom Lifts 1996 2000 ####,## 0 23 m
250 NKT
10 to
Thomas Boom Lifts 1995 2019 ####,## 0 25 m
280 NKT
10 to
Thomas Boom Lifts 2001 2019 ####,## 0 28 m
300 NKT
MB2629
Thomas Boom Lifts 1995 2000 ####,## 0 30 m
320 NKT
MB2629
Thomas Boom Lifts 1995 2000 ####,## 0 32 m

Send us feedback