LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychPlatformy robocze na wysięgniku teleskopowym mocowane na przyczepie

Liczba producentów: 33
Ilość modeli: 212
Całkowita Ilość ofert : 65
Total auctions count:53


Resultaty: 0 - 6 (od 6)


T 16
Abst. man.
Herkules - Lift 1987 1998 ####,## 0 1500 kg
T 16
Abst. hydr.
Herkules - Lift 1997 2004 ####,## 0 1700 kg
T 20
Abst. man.
Herkules - Lift 1987 1998 ####,## 0 1980 kg
T 20*
Abst. hydr.
Herkules - Lift 1997 2004 ####,## 0 2000 kg
T 22
Abst. man.
Herkules - Lift 1987 1998 ####,## 0 2400 kg
T 22*
Abst. hydr.
Herkules - Lift 1997 2004 ####,## 0 2500 kg

Send us feedback