LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomych

Oszacowanie maszyn i wyposażenia

Proszę sprawdzić, porównać i oszacować ponad 80.000 modeli z katerogii maszyn budowlanych i rolniczych, urządzeń budownictwa nad- i podziemnego, urządzeń transportu poziomego, podnoszonych platform roboczych i żurawii oraz recyklingu i technikii komunalnej

Oszacowanie indywidualne i kontyngentu

Proszę zastosować indywidualne parametry Państwa maszyn i otrzymają Państwo w ten sposób wyniki wartości maszyn używanych i całego kontyngentu.

Analiza produktu i rynku

Proszę zanalizować pojedyncze modele w oparciu wartości, wieku, stanu i lokalizacji w Europie i w Stanach Zjednaczonych Ameryki Północnej.

Karty informacyjne z danymi technicznymi

Proszę odszukać informacje techniczne dla Państwa modeli i pobierać w konieczności originalne karty informacyjne w różnych językach.


Send us feedback