LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychPlatformy robocze na wysięgniku przegubowo-teleskopowym mocowane na przyczepie

Liczba producentów: 28
Ilość modeli: 120
Całkowita Ilość ofert : 31
Total auctions count:6


Resultaty: 0 - 3 (od 3)


Böcker 1995 2001 ####,## 0 1300 kg
Böcker 1992 1995 ####,## 0 1880 kg
Böcker 1993 2001 ####,## 0 2000 kg

Send us feedback