LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychMaszyny do recyklingu gruzu budowlanego

Liczba producentów: 62
Ilość modeli: 752
Całkowita Ilość ofert : 698
Total auctions count:139


Resultaty: 0 - 20 (od 752)


BAT 1996 2007 ####,## 0 26 t
BAT 1998 2007 ####,## 0 29.5 t
BAT 1996 2007 ####,## 0 46 t
BAT 2000 2007 ####,## 0 31.5 t
BAT 1997 2007 ####,## 0 44.5 t
BAT 1996 2007 ####,## 0 56 t
BAT 1996 2007 ####,## 0 24 t
Beyer 1997 2012 ####,## 0 10 t
Beyer 1996 2012 ####,## 0 3.5 t
Beyer 2005 2012 ####,## 0 14 t
BL-PEGSON 2006 2007 ####,## 1 44 t
BL-PEGSON 1998 2000 ####,## 0 34.2 t
XR 400
PROTEC
BL-PEGSON 2006 2007 ####,## 7 44 t
BL-PEGSON 1998 2006 ####,## 0 52.3 t
BL-PEGSON 1999 2007 ####,## 4 31 t
BL-PEGSON 1998 1999 ####,## 0 34.2 t
BL-PEGSON 1999 2006 ####,## 0 47 t
BL-PEGSON 1997 2006 ####,## 0 32.5 t
BL-PEGSON 1999 2007 ####,## 0 56.7 t

Parameters

Ciężar służbowy -  
Długość otworu rozdrabniarki -  
Szerokość otworu rozdrabniarki -  
Długość transportowa -  
-  
Wysokość transportu -  
Typ urządzenia -  
Rodzaj kruszarki -  
Napęd -  
Moc napędowa -  
Pojemność silosu -  
-  
-  
-  

 

List price ####,##
Avg. working hours per year -

Wyposażenie standardowe

Typ urządzenia: KU = płoza, RM = ruchoma gąsienica, RA = ruchome koło, CO = mobilny kontener, HL = ruchomy hak, HS =podpory hydrauliczne, SM = poł-ruchomy Rodzaj kruszarki: BB = szczękowa, KB = stożkowa, PB = udarowa, SB = walcowo-uderz., KR = obrotowa, , Wersja podstawowa z rozdzielaczem magnetycznym i taśmą wył. boczną


Specjalistyczne wysposażenie

  • Obsługa zdalna
  • Waga taśmowa
  • Układ automatycznego smarowania
BL-PEGSON 1997 2006 ####,## 0 52.3 t

Send us feedback