LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychMaszyny do recyklingu gruzu budowlanego

Liczba producentów: 62
Ilość modeli: 752
Całkowita Ilość ofert : 410
Total auctions count:108


Resultaty: 60 - 80 (od 752)


Schmidt-Posch 2006 2011 ####,## 0 137 t
Schmidt-Posch 2006 2011 ####,## 0 157 t
Schmidt-Posch 2006 2011 ####,## 0 158 t
Schmidt-Posch 2006 2011 ####,## 0 147 t
Schmidt-Posch 2003 2004 ####,## 0 38 t
Schmidt-Posch 2005 2011 ####,## 0 38 t
Schmidt-Posch 2005 2011 ####,## 0 26 t
Schmidt-Posch 2003 2011 ####,## 0 30 t
BAT 1998 2007 ####,## 0 29.5 t
DBT Mineral Processing (ex Westfalia Braun) 1996 2007 ####,## 0 34 t
DBT Mineral Processing (ex Westfalia Braun) 1996 1996 ####,## 0 47 t
BAT 1996 2007 ####,## 0 46 t
BWM-Dietlas 1996 1997 ####,## 0 23 t
BWM-Dietlas 1997 1997 ####,## 0 23 t
BWM-Dietlas 1996 1997 ####,## 0 23 t
BAT 1996 2007 ####,## 0 24 t
BAT 1996 2007 ####,## 0 26 t
Böhringer 1996 1997 ####,## 0 54 t
Böhringer 1996 1997 ####,## 0 54 t
KDS 1996 2009 ####,## 0 37 t

Parameters

Ciężar służbowy -  
Długość otworu rozdrabniarki -  
Szerokość otworu rozdrabniarki -  
Długość transportowa -  
-  
Wysokość transportu -  
Typ urządzenia -  
Rodzaj kruszarki -  
Napęd -  
Moc napędowa -  
Pojemność silosu -  
-  
-  
-  

 

List price ####,##
Avg. working hours per year -

Wyposażenie standardowe

Typ urządzenia: KU = płoza, RM = ruchoma gąsienica, RA = ruchome koło, CO = mobilny kontener, HL = ruchomy hak, HS =podpory hydrauliczne, SM = poł-ruchomy Rodzaj kruszarki: BB = szczękowa, KB = stożkowa, PB = udarowa, SB = walcowo-uderz., KR = obrotowa, , Wersja podstawowa z rozdzielaczem magnetycznym i taśmą wył. boczną


Specjalistyczne wysposażenie

  • Obsługa zdalna
  • Waga taśmowa
  • Układ automatycznego smarowania

Send us feedback