LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychUrządzenia do recyklingu gruzu budowlanego

Liczba producentów: 65
Ilość modeli: 1.558
Całkowita Ilość ofert : 102
Total auctions count:108


Resultaty: 60 - 80 (od 758)


Schmidt-Posch 2006 2011 ####,## 0 137 t
Schmidt-Posch 2006 2011 ####,## 0 157 t
Schmidt-Posch 2006 2011 ####,## 0 158 t
Schmidt-Posch 2006 2011 ####,## 0 147 t
Schmidt-Posch 2003 2004 ####,## 0 38 t
Schmidt-Posch 2005 2011 ####,## 0 38 t
Schmidt-Posch 2005 2011 ####,## 0 26 t
Schmidt-Posch 2003 2011 ####,## 0 30 t
BAT 1998 2007 ####,## 0 29.5 t
DBT Mineral Processing (ex Westfalia Braun) 1996 2007 ####,## 0 34 t
DBT Mineral Processing (ex Westfalia Braun) 1996 1996 ####,## 0 47 t
BAT 1996 2007 ####,## 0 46 t
BWM-Dietlas 1996 1997 ####,## 0 23 t
BWM-Dietlas 1997 1997 ####,## 0 23 t
BWM-Dietlas 1996 1997 ####,## 0 23 t
BAT 1996 2007 ####,## 0 24 t
BAT 1996 2007 ####,## 0 26 t
Böhringer 1996 1997 ####,## 0 54 t

BBR 105/701 You cannot valuate this model. If you have any questions, please contact p.konheiser@lectura.de

Parameters

Ciężar służbowy -  
Długość otworu kruszarki -  
Szerokość otwarcia otworu kruszarki -  
Długośc transportowa -  
Szerokość transportowa -  
Wysokość transportowa -  
Typ urządzenia -  
Rodzaj kruszarki -  
Napęd -  
Moc napędowa -  
Pojemność silosu -  
Maksymalna moc wyjściowa -  
Maksymalny rozmiar elementu kruszonego -  
Dodatkowe sortowniki -  

 

List price ####,##
Avg. working hours per year -

Wyposażenie standardowe

Typ urządzenia: KU = płoza, RM = ruchoma gąsienica, RA = ruchome koło, CO = mobilny kontener, HL = ruchomy hak, HS =podpory hydrauliczne, SM = poł-ruchomy Rodzaj kruszarki: BB = szczękowa, KB = stożkowa, PB = udarowa, SB = walcowo-uderz., KR = obrotowa, , Wersja podstawowa z rozdzielaczem magnetycznym i taśmą wył. boczną


Specjalistyczne wysposażenie

  • Obsługa zdalna
  • Waga taśmowa
  • Układ automatycznego smarowania
Böhringer 1996 1997 ####,## 0 54 t
KDS 1996 2009 ####,## 0 37 t

Send us feedback