LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychPlatformy robocze na wysięgniku teleskopowym mocowane na ciężarówce

Liczba producentów: 69
Ilość modeli: 1.636
Całkowita Ilość ofert : 59
Total auctions count:3


Resultaty: 0 - 20 (od 1122)


091 F
ohne Stützen, Van-mounted
France Elévateur 2016 2021 ####,## 0 9 m
091 FE
ohne Stützen, Van-mounted
France Elévateur 2016 2021 ####,## 0 9 m
Denka-Lift - Rothlehner 1992 1998 ####,## 0 10.7 m
120 NCT
Schlepper
Thomas Boom Lifts 1995 2021 ####,## 0 12 m
120 NCT
Schlepper
Thomas Boom Lifts 1997 2000 ####,## 0 12 m
Denka-Lift - Rothlehner 1993 1998 ####,## 0 12.7 m
121 F
ohne Stützen, Van-mounted
France Elévateur 2016 2021 ####,## 0 12 m
France Elévateur 2007 2017 ####,## 0 12.5 m
130 NKT
3,5 to
Thomas Boom Lifts 1995 2021 ####,## 0 13 m
Denka-Lift - Rothlehner 1999 2001 ####,## 0 12.7 m
131 F
Van-mounted
France Elévateur 2016 2021 ####,## 0 13.1 m
132 F
Van-mounted
France Elévateur 2016 2021 ####,## 0 13.5 m
France Elévateur 2013 2021 ####,## 0 14.2 m
France Elévateur 2007 2017 ####,## 0 15 m
142 TPFCC
3,5 to., Van-mounted
France Elévateur 2015 2021 ####,## 0 13.9 m
142 TPL
3,5 to., Van-mounted
France Elévateur 2013 2021 ####,## 0 14.8 m
Multitel 2004 2021 ####,## 0 14.7 m
Pagliero 1999 2003 ####,## 0 14.5 m
150 NKT
3,5 to
Thomas Boom Lifts 1995 2021 ####,## 0 15 m
152 TPF
3,5 to.
France Elévateur 2017 2021 ####,## 0 15 m

Send us feedback