LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychPlatformy robocze na wysięgniku teleskopowym mocowane na przyczepie

Liczba producentów: 33
Ilość modeli: 212
Całkowita Ilość ofert : 70
Total auctions count:49


Resultaty: 140 - 160 (od 212)


Denka-Lift - Rothlehner 1999 2019 ####,## 2 2400 kg
Denka-Lift - Rothlehner 1999 2019 ####,## 3 3500 kg
Esda 2000 2012 ####,## 0 2200 kg
Esda 2000 2012 ####,## 0 2600 kg

Parameters

Ciężar -  
Długość platformy -  
Szerokość platformy -  
Długość podpory -  
Szerokość podpory -  
Wysokość robocza -  
-  
Osoby -  
Ciężar użyteczny -  
Sterowanie proporcjonalne -  
max. zdoln. pok. wzniesień -  
-  
-  

 

List price ####,##
Avg. working hours per year 250

Wyposażenie standardowe

IPAF: 1b


Specjalistyczne wysposażenie

  • Ramię kosza sztywne
  • Ramię kosza ruchome
  • z napędem
OMME 2000 2019 ####,## 0 1050 kg
TEUPEN 2000 2009 ####,## 0 1740 kg
DINO Lift ® 2000 2019 ####,## 0 3370 kg
Esda 2000 2002 ####,## 0 1800 kg
Esda 2000 2012 ####,## 0 2100 kg
TEUPEN 2000 2001 ####,## 0 1740 kg
DINO Lift ® 2001 2019 ####,## 0 2960 kg
Thomas Boom Lifts 2001 2019 ####,## 0 2200 kg
160 NWT
Batterie
Thomas Boom Lifts 2001 2019 ####,## 0 2200 kg
Thomas Boom Lifts 2001 2019 ####,## 0 1500 kg
120 NWT
Batterie
Thomas Boom Lifts 2001 2019 ####,## 0 1500 kg
Thomas Boom Lifts 2001 2019 ####,## 0 3000 kg
Colombo Giuseppe 2001 2012 ####,## 0 3360 kg
Jumbo Lift 2002 2008 ####,## 0 1385 kg
Jumbo Lift 2002 2008 ####,## 0 925 kg
Jumbo Lift 2002 2008 ####,## 0 2200 kg

Send us feedback