LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomychPlatformy robocze na wysięgniku teleskopowym mocowane na przyczepie

Liczba producentów: 33
Ilość modeli: 212
Całkowita Ilość ofert : 107
Total auctions count:49


Resultaty: 200 - 212 (od 212)


DINO Lift ® 2015 2019 ####,## 0 2475 kg
OMME 2016 2019 ####,## 0 1790 kg
DINO Lift ® 2016 2019 ####,## 0 2195 kg
DINO Lift ® 2016 2019 ####,## 0 2380 kg
DINO Lift ® 2016 2019 ####,## 0 2610 kg
EuropeLift 2017 2019 ####,## 3 1850 kg
DINO Lift ® 2017 2019 ####,## 0 2400 kg
DINO Lift ® 2017 2019 ####,## 0 1390 kg
DINO Lift ® 2017 2019 ####,## 0 1765 kg
DINO Lift ® 2017 2019 ####,## 0 1835 kg
DINO Lift ® 2017 2019 ####,## 0 1945 kg

Parameters

Ciężar -  
Długość platformy -  
Szerokość platformy -  
Długość podpory -  
Szerokość podpory -  
Wysokość robocza -  
-  
Osoby -  
Ciężar użyteczny -  
Sterowanie proporcjonalne -  
max. zdoln. pok. wzniesień -  
-  
-  

 

List price ####,##
Avg. working hours per year 250

Wyposażenie standardowe

IPAF: 1b


Specjalistyczne wysposażenie

  • Ramię kosza sztywne
  • Ramię kosza ruchome
  • z napędem
EuropeLift 2018 2019 ####,## 2 1460 kg

Send us feedback