LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАКолесни товарачи

Общо производители: 101
Общо модели: 2.470
Общо листинги: 7.782
Общо търгове:4.018


Резултати: 0 - 20 (от 55)


Terex-Schaeff 2004 2006 ####,## 0 9.2 т
Terex-Schaeff 2004 2006 ####,## 0 9.2 т
Terex-Schaeff 2004 2006 ####,## 0 12.5 т
SKL 200
40 km/h
Terex-Schaeff 2004 2006 ####,## 0 12.5 т
SKL 260
40 km/h
Terex-Schaeff 2004 2006 ####,## 0 14.4 т
Terex-Schaeff 1989 1994 ####,## 2 2.2 т
Terex-Schaeff 1989 1994 ####,## 1 2.35 т
Terex-Schaeff 1994 1996 ####,## 0 3.4 т
Terex-Schaeff 1996 2001 ####,## 0 3.4 т
SKL 823
30 km/h
Terex-Schaeff 1996 2001 ####,## 0 3.4 т
Terex-Schaeff 2000 2001 ####,## 0 3.9 т
Terex-Schaeff 2002 2006 ####,## 0 3.9 т
Terex-Schaeff 2002 2006 ####,## 0 3.9 т
Terex-Schaeff 1994 1996 ####,## 1 4.32 т
Terex-Schaeff 1994 1996 ####,## 0 4.38 т
Terex-Schaeff 1996 2001 ####,## 4 4.9 т
SKL 833
36 km/h
Terex-Schaeff 1996 2001 ####,## 0 4.9 т
Terex-Schaeff 2000 2001 ####,## 0 4.9 т
Terex-Schaeff 2002 2006 ####,## 0 4.8 т
SKL 834
36 km/h
Terex-Schaeff 2002 2006 ####,## 13 4.8 т

Обратна връзка