LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКА

Резултати: 20 - 40 (от 71)


Категория
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 1996 2006 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2007 2007 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2007 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2005 2016 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2002 2010 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2007 2016 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2007 2010 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2010 2012 ####,## 4
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2010 2012 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2007 2010 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2009 2012 ####,## 6
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2000 2010 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2000 2006 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2000 2006 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 1998 2010 ####,## 1
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 1997 2012 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2014 2016 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2009 2016 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2014 2016 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2009 2016 ####,## 0

Premiertrak 750 Не можете да оцените този модел. Ако имате въпроси, моля да се свържете с нас p.konheiser@lectura.de

Параметри

Работно тегло -  
Дължина на отваряне на трошачката -  
Широчина на отваряне на трошачката -  
Транспортна дължина -  
-  
Транспортна височина -  
Вид инсталация -  
Вид трошачка -  
Задвижване -  
Мощност на задвижване -  
Капацитет на силоза -  
-  
-  
-  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване

Вид трошачка: KU = Плъзгаща, RM = подвижна верига, RA = подвижна на колела, CO = подвижен контейнер, SM = полу-мобилен; Вид трошачка: BB = челюстна трошачка, KB = конусна трошачка, PB = ударна трошачка, SB = ударна бъркачка , Базов модел с магнитен сепаратор, със страничен разтоварващ транспортъор


Специализирано оборудване

  • Дистанционно управление
  • Ремъчна теглилка
  • Автоматично мазане

Обратна връзка