LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКА

Резултати: 20 - 40 (от 71)


Категория
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 1996 2006 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2007 2007 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2007 2013 ####,## 0

Параметри

Тегло -  
Транспортна дължина -  
-  
Транспортна височина -  
Вид на защитния екран -  
Вид инсталация -  
Ширина на защитния екран -  
Дължина на защитния екран -  
Задвижване -  
Мощност на задвижване -  
-  
-  
-  
-  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване

Вид инсталация: KU = плъзгаща, PB = роторен прекъсвач, RM = подвижна верига, RA = подвижна на колела, CO = с контейнер


Специализирано оборудване

Няма налични данни.

Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2005 2016 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2002 2010 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2007 2016 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2007 2010 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2010 2012 ####,## 4
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2010 2012 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2007 2010 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2009 2012 ####,## 6
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2000 2010 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2000 2006 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 2000 2006 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 1998 2010 ####,## 1
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Powerscreen 1997 2012 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2014 2016 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2009 2016 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2014 2016 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра Powerscreen 2009 2016 ####,## 0

Обратна връзка