LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАМобилни сортировачки

Общо производители: 53
Общо модели: 361
Общо листинги: 339
Общо търгове:97


Резултати: 0 - 20 (от 46)


Powerscreen 2000 2019 ####,## 3 25 т
Powerscreen 1996 2016 ####,## 31 22 т
Powerscreen 2007 2016 ####,## 0 27 т
Powerscreen 2007 2016 ####,## 3 29.4 т
Powerscreen 2007 2016 ####,## 0 36.7 т
Powerscreen 2007 2016 ####,## 5 37.2 т
Powerscreen 2008 2016 ####,## 0 37.2 т
Powerscreen 2005 2010 ####,## 1 35 т
Powerscreen 2005 2010 ####,## 4 38 т
Powerscreen 2005 2013 ####,## 0 39 т
Powerscreen 1999 2016 ####,## 0 17 т
Powerscreen 1999 2013 ####,## 0 13.02 т
Powerscreen 2000 2016 ####,## 0 20 т
Powerscreen 2000 2016 ####,## 0 17 т
Powerscreen 2002 2016 ####,## 3 16 т
Powerscreen 1996 2006 ####,## 0 15.5 т
Powerscreen 2007 2013 ####,## 1 36.5 т
Powerscreen 2005 2016 ####,## 0 44 т

Параметри

Тегло -  
Транспортна дължина -  
-  
Транспортна височина -  
Вид на защитния екран -  
Вид инсталация -  
Ширина на защитния екран -  
Дължина на защитния екран -  
Задвижване -  
Мощност на задвижване -  
-  
-  
-  
-  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване

Вид инсталация: KU = плъзгаща, PB = роторен прекъсвач, RM = подвижна верига, RA = подвижна на колела, CO = с контейнер


Специализирано оборудване

Няма налични данни.

Powerscreen 2002 2010 ####,## 0 6.9 т
Powerscreen 2000 2010 ####,## 0 15.5 т

Обратна връзка