LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАБагер-товарачи с обратно загребване

Общо производители: 51
Общо модели: 611
Общо листинги: 24.200


Резултати:
1 — 20 (От 96)

JCB 1994 1997 ####,## 415 2.8 тн
JCB 1997 2008 ####,## 415 2.8 тн
JCB 2017 2020 ####,## 415 3.16 тн
JCB 2009 2016 ####,## 415 3.16 тн
1CX 8FT
US market
JCB 2011 2022 ####,## 0 2.79 тн
JCB 2008 2016 ####,## 0 2.85 тн
1CX-8
US market
JCB 2011 2022 ####,## 0 2.79 тн
1CXT
HighFlow
JCB 2017 2020 ####,## 0 4.26 тн
JCB 2009 2016 ####,## 0 4.26 тн
1CXT
US market. Crawler
JCB 2022 2024 ####,## 0 4.262 тн
2 CX
US market
JCB 2006 2012 ####,## 806 6.2 тн
JCB 1992 1997 ####,## 0 5.2 тн
JCB 1992 2002 ####,## 0 5.1 тн
JCB 2008 2014 ####,## 0 5.1 тн
JCB 2002 2008 ####,## 0 5.1 тн
2 DX
US market
JCB 2012 2022 ####,## 0 4.53 тн
212 SU
US market
JCB 2004 2022 ####,## 0 4.975 тн
2CX 12 FT J
US market
JCB 2006 2022 ####,## 0 5.592 тн
JCB 2016 2017 ####,## 0 6.3 тн
2DX
ASIA market
JCB 2019 2024 ####,## 0 5.2 тн

Обратна връзка