LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАМонтирани на ремарке телескопични съчленени работни площадки

Общо производители: 28
Общо модели: 120
Общо листинги: 31
Общо търгове:6


Резултати: 0 - 12 (от 12)


Denka-Lift - Rothlehner 1991 2003 ####,## 1 1560 кг
Denka-Lift - Rothlehner 1993 2003 ####,## 0 1450 кг
Denka-Lift - Rothlehner 1999 2003 ####,## 0 1980 кг
Denka-Lift - Rothlehner 2003 2004 ####,## 0 1700 кг
Denka-Lift - Rothlehner 2009 2014 ####,## 0 1800 кг
Denka-Lift - Rothlehner 2000 2004 ####,## 0 2150 кг
Denka-Lift - Rothlehner 2004 2014 ####,## 0 1800 кг
Denka-Lift - Rothlehner 2003 2019 ####,## 3 990 кг
Denka-Lift - Rothlehner 1989 2001 ####,## 1 780 кг
Denka-Lift - Rothlehner 1999 2001 ####,## 0 900 кг
Denka-Lift - Rothlehner 2000 2003 ####,## 0 990 кг
Denka-Lift - Rothlehner 1997 2000 ####,## 0 1900 кг

Обратна връзка