LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАБалировачки за кръгли бали

Общо производители: 24
Общо модели: 1.004
Общо листинги: 3.025
Общо търгове:137


Резултати: 0 - 20 (от 950)


Fendt 2017 2018 ####,## 0 40 kW
Mengele 1997 1999 ####,## 0 47 kW
Mengele 1997 1999 ####,## 0 29 kW
Fendt 2011 2014 ####,## 0 37 kW
Fendt 2011 2014 ####,## 0 37 kW
Mengele 1997 1999 ####,## 0 29 kW
Fendt 2017 2018 ####,## 2 65 kW
2125 F
XtraCut 25
Fendt 2017 2018 ####,## 0 50 kW
Fendt 2011 2014 ####,## 0 45 kW
Fendt 2011 2014 ####,## 0 51 kW
Fendt 2003 2005 ####,## 0 52 kW
Fendt 2003 2005 ####,## 0 52 kW
Fendt 2003 2006 ####,## 0 52 kW

Параметри

Необх. скорост на ВОМ, об/мин. -  
Бала-Ø от-до -  
Бала ширина от-до -  
Стандартни гуми -  
Ширина на захвата -  
Тегло -  
Брой на осите -  
Вид на оста -  
Транспортна дължина -  
-  
Транспортна височина -  
Контролен блок -  
хидравлично захранване -  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване


Специализирано оборудване

  • Въздушни спирачки
  • Опаковъчна мрежа
  • Връзване
  • Брояч на балите
  • Автоматично прикачване
  • Индикатор за размера на балата
  • Полиетиленово фолио
  • Формуляр
Fendt 2003 2005 ####,## 0 52 kW
Fendt 2003 2005 ####,## 0 52 kW
Fendt 2003 2011 ####,## 1 59 kW
Fendt 2003 2005 ####,## 0 74 kW
2600 VS
mit Schneidwerk
Fendt 2003 2011 ####,## 0 74 kW
Fendt 2006 2011 ####,## 1 74 kW
Fendt 2006 2011 ####,## 2 81 kW

Обратна връзка