LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАРециклиране / Управление на отпадъци

Общо производители: 88
Общо модели: 1.157
Общо листинги: 829
Общо търгове:206


Резултати: 0 - 20 (от 1157)


Категория
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2005 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2005 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2008 2013 ####,## 1
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2008 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 1996 2005 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2006 2019 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2002 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2002 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2005 2013 ####,## 0

Параметри

Тегло -  
Транспортна дължина -  
-  
Транспортна височина -  
Вид на защитния екран -  
Вид инсталация -  
Ширина на защитния екран -  
Дължина на защитния екран -  
Задвижване -  
Мощност на задвижване -  
-  
-  
-  
-  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване

Вид инсталация: KU = плъзгаща, PB = роторен прекъсвач, RM = подвижна верига, RA = подвижна на колела, CO = с контейнер


Специализирано оборудване

Няма налични данни.

Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2004 2008 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2005 2008 ####,## 0
Sternsieb 3-mtbc
inkl. Mischeinhei
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2005 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2004 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2005 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2006 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2005 2013 ####,## 1
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2003 2013 ####,## 1
Рециклиране / Управление на отпадъци→Мобилни сортировачки Backers 2004 2013 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра BAT 2000 2007 ####,## 0
Рециклиране / Управление на отпадъци→Рециклиращи инсталации за баластра BAT 1997 2007 ####,## 0

Обратна връзка