LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАВисоко налягане

Общо производители: 11
Общо модели: 373
Общо листинги: 46
Общо търгове:97


Резултати: 0 - 20 (от 326)


10/104
Stage IV
Doosan 2016 2020 ####,## 0 10.6 м3/мин
Ingersoll-Rand 2004 2012 ####,## 1 10.3 м3/мин
Doosan 2012 2013 ####,## 0 10.3 м3/мин
10/110
Stage IIIV "Dual Mode"
Doosan 2014 2016 ####,## 0 10.3 м3/мин
Ingersoll-Rand 2003 2007 ####,## 0 12.7 м3/мин
Doosan 2009 2014 ####,## 0 12.7 м3/мин
Ingersoll-Rand 2008 2012 ####,## 0 12.7 м3/мин
Ingersoll-Rand 1999 2001 ####,## 0 17.1 м3/мин
10/174
Stage IV
Doosan 2017 2020 ####,## 0 17 м3/мин
Ingersoll-Rand 2003 2010 ####,## 0 36.8 м3/мин
Doosan 2012 2014 ####,## 0 45.3 м3/мин
10/455
Stage IV
Doosan 2015 2020 ####,## 0 45.3 м3/мин
Ingersoll-Rand 2003 2012 ####,## 0 45.3 м3/мин
10/53
Stage IIIB "Dual Mode"
Doosan 2015 2020 ####,## 0 5.3 м3/мин
Ingersoll-Rand 2010 2012 ####,## 0 14.9 м3/мин
Doosan 2012 2014 ####,## 0 14.9 м3/мин
12/154
Stage IV
Doosan 2015 2020 ####,## 0 15.3 м3/мин
Ingersoll-Rand 1999 2002 ####,## 0 17.1 м3/мин
Ingersoll-Rand 2003 2007 ####,## 0 23.1 м3/мин
Ingersoll-Rand 2008 2011 ####,## 0 23.5 м3/мин

Обратна връзка