LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАПретоварващи кранове за дървен материал

Общо производители: 22
Общо модели: 852
Общо листинги: 24
Общо търгове:1


Резултати: 60 - 80 (от 852)


Kesla 2008 2011 ####,## 0 19.8 kNm
Patu 2003 2007 ####,## 0 19.8 kNm
Kesla 2008 2011 ####,## 0 19.2 kNm
Patu 2003 2007 ####,## 2 19.2 kNm
Patu 2003 2007 ####,## 0 30.5 kNm
Kesla 2008 2011 ####,## 0 30.5 kNm
Patu 2003 2007 ####,## 0 27.5 kNm
Kesla 2008 2011 ####,## 0 27.5 kNm
Nokka 1996 2002 ####,## 0 20 kNm
MOWI 1999 2014 ####,## 1 21 kNm
LIV 2009 2010 ####,## 0 200 kNm
22,80 H
ohne Abstützung
PENZ 2002 2009 ####,## 0 218.4 kNm
22,99 HL
ohne Abstützung
PENZ 2002 2009 ####,## 0 211.6 kNm
PENZ 2004 2009 ####,## 0 234 kNm
PENZ 2004 2009 ####,## 0 226 kNm
LIV 2003 2009 ####,## 0 240 kNm
PENZ 2009 2015 ####,## 0 218.4 kNm
PENZ 2009 2015 ####,## 0 218.4 kNm
PENZ 2009 2015 ####,## 0 234 kNm
PENZ 2009 2015 ####,## 0 234 kNm

Обратна връзка