LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАКомунални машини

Общо производители: 279
Общо модели: 8.092
Общо листинги: 1.731
Общо търгове:301


Резултати: 0 - 20 (от 4294)


Категория
Laimet 2021 ####,## 0
Laimet 2021 ####,## 0
Pezzolato 1990 2017 ####,## 0
Pezzolato 1990 2021 ####,## 0
Pezzolato 1990 2021 ####,## 0
Изхвърляне на отпадъци→Сортировъчни инсталации Farwick® 1995 1995 ####,## 0
M 26
Rads. 2100
Превозни средства→Дизел Multicar 1995 1995 ####,## 0
M 26 L
Rads. 2675
Превозни средства→Дизел Multicar 1995 1995 ####,## 0
M 26
Rads. 2100
Превозни средства→Дизел Multicar 1995 1995 ####,## 0
M 26 L
Rads. 2675
Превозни средства→Дизел Multicar 1995 1995 ####,## 0
U 1200
Turbo
Превозни средства→Дизел Unimog 1995 1995 ####,## 0
Превозни средства→Дизел Unimog 1995 1995 ####,## 0
Превозни средства→Дизел Bertsche 1996 2002 ####,## 0
Машини за почистване на улиците→Компактни машини за почистване ECHO 1996 2004 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Dücker 1996 2021 ####,## 0
Горска техника→Превозвачи Rottne 1996 2004 ####,## 0
JBM 1996 2004 ####,## 0
LGU 1996 2005 ####,## 0
Превозни средства→Дизел Rasant 1996 2000 ####,## 0
Изхвърляне на отпадъци→Шредерни машини Jenz 1996 2005 ####,## 0

Обратна връзка