LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАКомунални машини

Общо производители: 199
Общо модели: 4.151
Общо листинги: 6.517
Общо търгове:289


Резултати: 0 - 20 (от 4151)


Категория
Bugnot 2015 2016 ####,## 0
Jensen 2013 2019 ####,## 0
Машини за почистване на улиците→Компактни машини за почистване Ravo 1998 2011 ####,## 0
Изхвърляне на отпадъци→Сортировъчни инсталации Farwick® 2001 2006 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Berti 2002 2006 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Humus 2017 2019 ####,## 0
Изхвърляне на отпадъци→Шредерни машини Johli 1996 2012 ####,## 0
U 500
kurz o. Brücke
Превозни средства→Дизел Unimog 2006 2009 ####,## 0
Превозни средства→Комунални трактори Kubota 2004 2007 ####,## 0
Превозни средства→Дизел Bertsche 2002 2007 ####,## 0
Изхвърляне на отпадъци→Шредерни машини Neuson-Ecotec 2009 2017 ####,## 0
Kesla 2008 2011 ####,## 0
Горска техника→Специални трактори с лебедки за извличане Pfanzelt 2005 2019 ####,## 0
Изхвърляне на отпадъци→Шредерни машини NHS 1996 2009 ####,## 0
Горска техника→Зърнокомбайни HSM 2011 2014 ####,## 0
M 26 AH*
Rads. 2100
Превозни средства→Дизел Multicar 1999 2002 ####,## 0
Оборудване за поддръжка през лятото→Косачки за склонове Fischer 2008 2019 ####,## 0
Машини за почистване на улиците→Навесни машини за почистване Tuchel 2016 2019 ####,## 0
Husmann 2005 2006 ####,## 0
Машини за почистване на улиците→Компактни машини за почистване Kärcher 2002 2019 ####,## 0

Обратна връзка