LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАТоварителни кранове

Общо производители: 2
Общо модели: 133
Общо листинги: 0
Общо търгове:0


Резултати: 0 - 20 (от 132)


Hiab 2009 2011 ####,## 0 79 kNm
Hiab 2009 2011 ####,## 0 98 kNm
Hiab 2009 2011 ####,## 0 95 kNm
Kennis 1999 2010 ####,## 0 1100 kNm
Kennis 2010 2014 ####,## 0 1100 kNm
Kennis 1999 2014 ####,## 0 1100 kNm
Kennis 1999 2014 ####,## 0 1100 kNm
Kennis 1999 2014 ####,## 0 1100 kNm
Kennis 2010 2014 ####,## 0 1100 kNm
Hiab 2009 2011 ####,## 0 131 kNm
Hiab 2009 2011 ####,## 0 126 kNm
Hiab 2009 2011 ####,## 0 121 kNm
Hiab 2009 2011 ####,## 0 117 kNm
Hiab 2009 2011 ####,## 0 134 kNm
Hiab 2009 2011 ####,## 0 130 kNm
Kennis 2010 2020 ####,## 0 1400 kNm
Kennis 1999 2020 ####,## 0 1400 kNm

Параметри

Въртящ момент на товара -  
Товароподемност -  
при макс. обсег -  
Товар на доп. стрела -  
при макс. обсег -  
до обсега -  
Подпора -  
Диапазон на въртене -  
Двигател -  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване

LMB = лимит на въртящия момент Schwb.= диапазон на въртенето , немонтирано без аксесоари


Специализирано оборудване

  • Електронно ограничение на въртящия момент
  • Безкрайно въртене
  • Хидр. спирачка на крановия носач
  • Контрол на оборотите
  • сгъваем
Kennis 1999 2020 ####,## 0 1400 kNm
Kennis 2010 2020 ####,## 0 1400 kNm
Kennis 1999 2010 ####,## 0 1400 kNm

Обратна връзка