LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАЕлектрически претоварващи кранове

Общо производители: 8
Общо модели: 124
Общо листинги: 0
Общо търгове:0


Резултати: 0 - 20 (от 124)


Atlas 1987 2002 ####,## 0 20 kNm
Atlas 1993 2002 ####,## 0 21 kNm
Atlas 1987 2002 ####,## 0 13 kNm
Auto Crane 2017 2019 ####,## 0 7 kNm
Ferrari® 2001 2019 ####,## 0 13 kNm
Ferrari® 1996 2012 ####,## 0 14 kNm
Ferrari® 1996 2006 ####,## 0 17.5 kNm
Ferrari® 2001 2019 ####,## 0 9.3 kNm
Ferrari® 2005 2008 ####,## 0 8.5 kNm
Ferrari® 2007 2019 ####,## 0 14 kNm
Ferrari® 2007 2019 ####,## 0 14 kNm
Ferrari® 1996 2019 ####,## 0 20 kNm
Ferrari® 2008 2019 ####,## 0 33 kNm
Ferrari® 2008 2019 ####,## 0 33 kNm
Ferrari® 2008 2019 ####,## 0 34 kNm
Ferrari® 2001 2019 ####,## 0 9.3 kNm
Ferrari® 2008 2019 ####,## 0 34 kNm
Ferrari® 2001 2019 ####,## 0 8.7 kNm
Ferrari® 2007 2012 ####,## 0 14 kNm

Параметри

Въртящ момент на товара -  
-  
-  
Товароподемност -  
при макс. обсег -  
Товар на доп. стрела -  
при макс. обсег -  
-  
до обсега -  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване

LMB = лимит на въртящия момент Schwb.= диапазон на въртенето , немонтирано без аксесоари


Специализирано оборудване

  • Електронно ограничение на въртящия момент
  • Безкрайно въртене
  • Дистанционно управление
Ferrari® 2001 2019 ####,## 0 13 kNm

Обратна връзка