LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАЕлектрически претоварващи кранове

Общо производители: 8
Общо модели: 124
Общо листинги: 2
Общо търгове:0


Резултати: 0 - 20 (от 124)


Hiab 1989 1998 ####,## 0 7 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 9 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 9 kNm

Параметри

Въртящ момент на товара -  
-  
-  
Товароподемност -  
при макс. обсег -  
Товар на доп. стрела -  
при макс. обсег -  
-  
до обсега -  

 

Листова цена ####,##
Средно отработен ресурс за година -

Стандартно оборудване

LMB = лимит на въртящия момент Schwb.= диапазон на въртенето , немонтирано без аксесоари


Специализирано оборудване

  • Електронно ограничение на въртящия момент
  • Безкрайно въртене
  • Дистанционно управление
Hiab 1999 2017 ####,## 0 8.8 kNm
Hiab 1987 1998 ####,## 0 9.7 kNm
Hiab 1987 1998 ####,## 0 9.7 kNm
Hiab 1987 1998 ####,## 0 9.7 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 12 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 12 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 11.5 kNm
Hiab 1989 1998 ####,## 0 15.2 kNm
Hiab 1989 1998 ####,## 0 15.2 kNm
Hiab 1989 1998 ####,## 0 15.2 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 16 kNm
Hiab 2011 2013 ####,## 0 16 kNm
Hiab 2011 2013 ####,## 0 16 kNm
Hiab 2011 2013 ####,## 0 16 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 16.2 kNm
Hiab 2011 2013 ####,## 0 16 kNm
Hiab 2011 2013 ####,## 0 16 kNm

Обратна връзка