LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАЕлектрически претоварващи кранове

Общо производители: 8
Общо модели: 153
Общо листинги: 0
Общо търгове:0


Резултати: 0 - 20 (от 122)


Palfinger 1987 1991 ####,## 0 20 kNm
Ferrari® 1987 1992 ####,## 0 15 kNm
Ferrari® 1988 1992 ####,## 0 23 kNm
Ferrari® 1987 1993 ####,## 0 10 kNm
Hiab 1989 1994 ####,## 0 20 kNm
Hiab 1989 1994 ####,## 0 20 kNm
Hiab 1989 1994 ####,## 0 20 kNm
Palfinger 1991 1994 ####,## 0 20 kNm
Palfinger 1991 1995 ####,## 0 20 kNm
Palfinger 1987 1995 ####,## 0 24 kNm
Palfinger 1991 1996 ####,## 0 20 kNm
Palfinger 1996 1997 ####,## 0 7.8 kNm
Palfinger 1996 1997 ####,## 0 11 kNm
Palfinger 1996 1997 ####,## 0 15.7 kNm
Palfinger 1996 1997 ####,## 0 23.2 kNm
Hiab 1989 1998 ####,## 0 7 kNm
Hiab 1987 1998 ####,## 0 9.7 kNm
Hiab 1987 1998 ####,## 0 9.7 kNm
Hiab 1987 1998 ####,## 0 9.7 kNm
Hiab 1989 1998 ####,## 0 15.2 kNm

Обратна връзка