LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАКулокрани - Тролейна стрела - Горно завъртане около оста

Общо производители: 26
Общо модели: 1.329
Общо листинги: 234
Общо търгове:2


Резултати: 0 - 20 (от 1329)


Cattaneo 2009 2013 ####,## 0 45.3 kNm
Cattaneo 2009 2013 ####,## 0 49.6 kNm
Cattaneo 2009 2013 ####,## 0 56.1 kNm
Comansa 2001 2008 ####,## 0 800 kNm
Comansa 2001 2002 ####,## 0 450 kNm
Comansa 1998 2008 ####,## 0 1250 kNm
Comansa 2001 2008 ####,## 0 2240 kNm
Comansa 2001 2008 ####,## 0 2800 kNm
Comansa 2001 2008 ####,## 0 4000 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 953 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 953 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 785 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 785 kNm
SSG 120
Abst. 4,5x4,5 m
Condecta 2007 2008 ####,## 0 1184 kNm
SSG 120
Abst- 6x6 m
Condecta 2007 2008 ####,## 0 1184 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 1020 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 1020 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 906 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 906 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 759 kNm

Обратна връзка