LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАВерижни кранове - решетъчна стрела

Общо производители: 21
Общо модели: 430
Общо листинги: 36
Общо търгове:18


Резултати: 0 - 20 (от 156)


Manitowoc 2012 2017 ####,## 0 90 тн
Fuchs 1985 1996 ####,## 0 18 тн
Fuchs 1985 1996 ####,## 0 18 тн
Manitowoc 2012 2017 ####,## 0 110 тн
Fuchs 1985 2000 ####,## 0 25 тн
Manitowoc 2005 2021 ####,## 0 200 тн
Manitowoc 2009 2021 ####,## 0 400 тн
Manitowoc 2005 2021 ####,## 0 600 тн
Manitowoc 2005 2018 ####,## 0 756.6 тн
2200
2,1 km/h
Sennebogen 2002 2017 ####,## 0 80 тн
Manitowoc 2002 2021 ####,## 1 272.1 тн
Sennebogen 2003 2017 ####,## 0 110 тн
Sennebogen 2000 2017 ####,## 0 140 тн
Sennebogen 2001 2017 ####,## 0 180 тн
Manitowoc 2002 2017 ####,## 1 136 тн
6100 HD-B
1,3 km/h
Sennebogen 1996 2017 ####,## 0 100 тн
Sennebogen 1996 2002 ####,## 0 100 тн
Sennebogen 1985 1998 ####,## 0 14 тн
Sennebogen 1998 2002 ####,## 0 120 тн
6130 HD
1,3 km/h
Sennebogen 2003 2020 ####,## 0 130 тн

Обратна връзка