LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАПромишлени подвижни кранове

Общо производители: 12
Общо модели: 137
Общо листинги: 30
Общо търгове:1


Резултати: 0 - 20 (от 137)


YB4409
non CE
Grove 2001 2018 ####,## 0 7.7 тн
Rigante 2007 2023 ####,## 0 7 тн
Rigante 2006 2023 ####,## 0 5 тн
Rigante 2005 2023 ####,## 0 4 тн
Valla 2011 2023 ####,## 0 2.5 тн
Cams 2011 2015 ####,## 0 25 тн
ORMIG 2009 2023 ####,## 0 5.5 тн
ORMIG 2009 2019 ####,## 0 5.5 тн
GCD25
non CE
Grove 2017 2023 ####,## 0 22.7 тн
Grove 2009 2011 ####,## 0 20 тн
GR 150
Diesel
Rigante 2004 2023 ####,## 0 15 тн
Grove 2006 2018 ####,## 0 8.1 тн
YB4411
non CE
Grove 1999 2018 ####,## 0 9.5 тн
Grove 1999 2011 ####,## 0 20 тн
Grove 2000 2010 ####,## 0 16.14 тн
Grove 1998 2013 ####,## 0 13.6 тн
YB4409XL
non CE
Grove 2001 2018 ####,## 0 7.7 тн
ORMIG 2006 2023 ####,## 0 21 тн
ORMIG 2005 2023 ####,## 0 10 тн
ORMIG 2006 2023 ####,## 0 16 тн

Обратна връзка