LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАТелескопични работни платформи, монтирани върху камион

Общо производители: 69
Общо модели: 1.636
Общо листинги: 59
Общо търгове:3


Резултати: 0 - 20 (от 1122)


Aerial 2001 2004 ####,## 0 17 м
Aerial 1999 2004 ####,## 0 18 м
Aerial 1997 2004 ####,## 0 22.8 м
TZ12A
MAN 9.185
Aichi 2001 2010 ####,## 0 14 м
TZ20A
MAN 9.185
Aichi 2001 2010 ####,## 0 22 м
TZ16
MAN 9.185
Aichi 2003 2010 ####,## 0 16.6 м
TZ 15 B
Isuzu 7,49 t
Aichi 2001 2002 ####,## 0 16.6 м
ATK 14
308 CDI
Airtek 2003 2009 ####,## 0 13.3 м
ATK 17
308 CDI
Airtek 2003 2009 ####,## 0 17 м
ATK 19 J
308 CDI
Airtek 2003 2009 ####,## 0 19 м
ATK 21
308 CDI
Airtek 2003 2009 ####,## 0 21 м
ATK 14
Nissan Cabstar 35.13
Airtek 2003 2009 ####,## 0 13.3 м
ATK 17
Nissan Cabstar 35.13
Airtek 2003 2009 ####,## 0 17 м
ATK 21
Nissan Cabstar 35.13
Airtek 2003 2009 ####,## 0 21 м
ATK 24
65 E 13
Airtek 2003 2009 ####,## 0 24 м
ATK 19 J
Nissan Cabstar
Airtek 2003 2009 ####,## 0 19 м
Basket 2004 2011 ####,## 0 25 м
Basket 2004 2011 ####,## 0 12.1 м
Basket 2004 2011 ####,## 0 17 м
Basket 2004 2011 ####,## 0 20 м

Обратна връзка