LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАТелескопични работни платформи, монтирани върху камион

Общо производители: 69
Общо модели: 1.636
Общо листинги: 59
Общо търгове:3


Резултати: 0 - 20 (от 1122)


091 F
ohne Stützen, Van-mounted
France Elévateur 2016 2021 ####,## 0 9 м
091 FE
ohne Stützen, Van-mounted
France Elévateur 2016 2021 ####,## 0 9 м
Denka-Lift - Rothlehner 1992 1998 ####,## 0 10.7 м
120 NCT
Schlepper
Thomas Boom Lifts 1995 2021 ####,## 0 12 м
120 NCT
Schlepper
Thomas Boom Lifts 1997 2000 ####,## 0 12 м
Denka-Lift - Rothlehner 1993 1998 ####,## 0 12.7 м
121 F
ohne Stützen, Van-mounted
France Elévateur 2016 2021 ####,## 0 12 м
France Elévateur 2007 2017 ####,## 0 12.5 м
130 NKT
3,5 to
Thomas Boom Lifts 1995 2021 ####,## 0 13 м
Denka-Lift - Rothlehner 1999 2001 ####,## 0 12.7 м
131 F
Van-mounted
France Elévateur 2016 2021 ####,## 0 13.1 м
132 F
Van-mounted
France Elévateur 2016 2021 ####,## 0 13.5 м
France Elévateur 2013 2021 ####,## 0 14.2 м
France Elévateur 2007 2017 ####,## 0 15 м
142 TPFCC
3,5 to., Van-mounted
France Elévateur 2015 2021 ####,## 0 13.9 м
142 TPL
3,5 to., Van-mounted
France Elévateur 2013 2021 ####,## 0 14.8 м
Multitel 2004 2021 ####,## 0 14.7 м
Pagliero 1999 2003 ####,## 0 14.5 м
150 NKT
3,5 to
Thomas Boom Lifts 1995 2021 ####,## 0 15 м
152 TPF
3,5 to.
France Elévateur 2017 2021 ####,## 0 15 м

Обратна връзка