LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАМонтирани на ремарке телескопични съчленени работни площадки

Общо производители: 28
Общо модели: 120
Общо листинги: 31
Общо търгове:6


Резултати: 0 - 20 (от 120)


Jumbo Lift 2002 2008 ####,## 0 4500 кг
Decker 1997 1997 ####,## 0 1800 кг
Paus 2010 2019 ####,## 0 3500 кг
Matilsa 2003 2012 ####,## 0 1460 кг
Denka-Lift - Rothlehner 1993 2003 ####,## 0 1450 кг
Decker 1997 1997 ####,## 0 1950 кг
TEUPEN 2011 2016 ####,## 0 1460 кг
OMME 2012 2017 ####,## 0 3270 кг
Matilsa 2003 2012 ####,## 0 2500 кг
Herkules - Lift 1988 1994 ####,## 0 1350 кг
TK 15
Abst. hydr.
Herkules - Lift 1997 2004 ####,## 0 1500 кг
EuropeLift 2013 2016 ####,## 0 1850 кг
TK 15
Abst. man.
Herkules - Lift 1994 1998 ####,## 0 1350 кг
Custers 1995 2012 ####,## 0 2080 кг
BISON stematec 1998 1999 ####,## 0 2100 кг
Genie 2014 2019 ####,## 0 2025 кг
TK 19-12*
Abst. hydr.
Herkules - Lift 1991 2004 ####,## 0 2500 кг
Denka-Lift - Rothlehner 1997 2000 ####,## 0 1900 кг
EuropeLift 2015 2019 ####,## 0 2030 кг
TK 24-32*
Abst. hydr.
Herkules - Lift 1989 2004 ####,## 0 3800 кг

Обратна връзка