LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАЕднобарабанен валяк

Общо производители: 44
Общо модели: 918
Общо листинги: 1.508
Общо търгове:1.331


Резултати: 0 - 20 (от 918)


Ammann 2010 2015 ####,## 0 1.8 т
Ammann 2010 2015 ####,## 0 2 т
Ammann 2010 2015 ####,## 0 2.1 т
IR-ABG 2006 2007 ####,## 0 2.5 т
Volvo 2008 2016 ####,## 0 2.5 т
IR-ABG 2006 2007 ####,## 0 2.7 т
Volvo 2008 2016 ####,## 0 2.7 т
Bomag 1991 1994 ####,## 0 2.9 т
Bomag 1991 1994 ####,## 0 2.9 т
Compactor 1995 2011 ####,## 0 3.06 т
Compactor 1995 2011 ####,## 0 3.06 т
Bomag 2001 2008 ####,## 0 3.3 т
Bomag 2008 2017 ####,## 0 3.3 т
Bomag 2017 2020 ####,## 0 3.3 т
Ammann 2013 2020 ####,## 0 3.35 т
Bomag 2001 2008 ####,## 2 3.4 т
Bomag 2008 2017 ####,## 0 3.4 т
Bomag 2017 2020 ####,## 0 3.4 т
Ammann 2010 2020 ####,## 0 3.9 т
Ammann 2010 2020 ####,## 0 3.9 т

Обратна връзка