LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАЕднобарабанен валяк

Общо производители: 45
Общо модели: 1.410
Общо листинги: 842
Общо търгове:1.331


Резултати: 0 - 20 (от 918)


Atlas-weycor 2015 2015 ####,## 0 13.9 т
STA 2001 2002 ####,## 0 7.85 т
Bomag 2006 2008 ####,## 0 19.6 т
Bomag 2015 2020 ####,## 0 12.6 т
Hamm 1995 2000 ####,## 0 13 т
Hamm 2008 2020 ####,## 0 11.8 т
Hamm 1994 2002 ####,## 0 17.3 т
Ammann 2007 2020 ####,## 0 25.3 т
Atlas 2007 2012 ####,## 0 12 т
Bomag 2015 2020 ####,## 0 25 т
Caterpillar 2003 2007 ####,## 0 11.9 т
JCB-Vibromax 2005 2007 ####,## 0 7.1 т
Vibromax 1994 1997 ####,## 0 13.8 т
Bomag 1997 2002 ####,## 0 13.1 т
Max-Com 2003 2011 ####,## 0 27 т
STA 2002 2007 ####,## 0 21.9 т
Ammann 2010 2020 ####,## 0 3.9 т
Bomag 2013 2020 ####,## 0 5 т
Protec 1998 2004 ####,## 0 7.5 т
IR-ABG 1993 1999 ####,## 0 10.4 т

Обратна връзка