LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАКолесни багери

Общо производители: 60
Общо модели: 899
Общо листинги: 4.030
Общо търгове:2.162


Резултати: 0 - 20 (от 899)


Mecalac 2000 2015 ####,## 5 7.4 т
FAI 1990 1993 ####,## 0 16 т
Atlas 1995 2002 ####,## 0 9.1 т
Case Poclain 1989 1993 ####,## 0 18.5 т
Case Poclain 1988 1993 ####,## 0 21 т
Case Poclain 1988 1993 ####,## 0 21 т
Mecalac 1988 1997 ####,## 1 8.2 т
Mecalac 1989 1997 ####,## 1 7.96 т
FAI 1988 1993 ####,## 0 17.9 т
Atlas 1995 2002 ####,## 1 11.8 т
Case Poclain 1994 1999 ####,## 0 18.8 т
Case Poclain 1999 2002 ####,## 0 18.8 т
Case Poclain 1994 1999 ####,## 0 19.5 т
Case Poclain 1999 2002 ####,## 0 19.5 т
Case Poclain 1994 1999 ####,## 0 20.3 т
Case Poclain 1999 2002 ####,## 0 20.3 т
Mecalac 2017 2020 ####,## 0 10 т
Mecalac 2001 2015 ####,## 35 9.3 т
Mecalac 2015 2016 ####,## 0 9.7 т
Mecalac 2008 2015 ####,## 21 9.44 т

Обратна връзка