LECTURA

ОБЗОР НА ПАЗАРА И ОЦЕНКА НА САМОХОДНА ТЕХНИКАБагер-товарачи

Общо производители: 49
Общо модели: 325
Общо листинги: 6.908
Общо търгове:3.353


Резултати: 60 - 80 (от 325)


Caterpillar 1992 1996 ####,## 7 8 т
Caterpillar 1996 2001 ####,## 45 8 т
Caterpillar 2000 2005 ####,## 28 8 т
Caterpillar 2006 2011 ####,## 67 9 т
Caterpillar 2012 2019 ####,## 114 8.425 т
Caterpillar 2000 2005 ####,## 68 8 т
Caterpillar 2006 2011 ####,## 49 9.1 т
Caterpillar 2012 2019 ####,## 100 9.1 т
Caterpillar 1992 1996 ####,## 16 8.1 т
Caterpillar 1996 2001 ####,## 20 8.2 т
Caterpillar 2000 2003 ####,## 1 8.33 т
Caterpillar 2000 2005 ####,## 20 7.59 т
Caterpillar 2006 2011 ####,## 3 10 т
Caterpillar 2013 2019 ####,## 27 9.606 т
JCB 2009 2017 ####,## 94 8.178 т
JCB 2017 2019 ####,## 0 8.578 т
4CX SM
Powerslide
JCB 2017 2019 ####,## 0 8.578 т
JCB 2009 2016 ####,## 0 8.578 т
4CX SM
Advanced EC
JCB 2017 2019 ####,## 0 8.578 т
4CX SM
Advanced EC Powerslide
JCB 2017 2019 ####,## 3 8.578 т

Обратна връзка